Een eeuw Onder Ons Koersel

1997
Schalkse ruiters

Ook toen bestonden er "schalkse ruiters": de metselaars hebben menig helper het ganse dorp rond gestuurd op zoek naar een kromme koord voor die bijzondere ovalen orkestbak.

Tijdens de oorlog zijn veel archieven verloren geraakt en de zaal deed een tijdlang dienst als kazerne voor Duitse soldaten.

In het dorp waren meerdere fanfares.
Bovendien waren ze elkaars concurrenten, en wel in die mate dat ze bij een kermisuitstap al musicerend aan mekaar voorbij stapten.
Elke fanfare volgde hardnekkig de eigen partituur, wat een helse kakofonie tot gevolg had.

Na de tweede wereldoorlog werd de vereniging nieuw bloed ingepompt door een cultuurbeleid op twee sporen: toneel en muziek.
De statuten werden aangepast en twintig aandeelhouders konden aandelen kopen.

Ook de toneelgroep oogste een enorm succes met werken van mensen uit eigen streek, zoals daar waren: Gaston Martens en Jaak Bellings uit Hamont.
Opvoeringen als "Paus van Hagendonck", "Oud Heidelberg" en "De dochter van Roeland", waren culturele totaalevenementen.
 

Onder Ons Koersel Oostende 2006
Onder Ons Koersel Oostende 2006
Onder Ons Koersel Oostende 2006
Onder Ons Koersel Oostende 2006
Onderonskoersel
Onderonskoersel
Onderonskoersel
Onderonskoersel
Onderonskoersel-2008
Onderonskoersel-2008
Onderonskoersel-2008

De zaal werd voor het eerst in gebruik genomen door een bruidspaar. Het waren de kinderen van Jules Vandevoort en Albert Thijs, twee belangrijke vaklui en muzikanten.

Over deze bouwperiode zijn er honderden anekdotes te vertel¬len. Zoals die van Pastoor Vanhoudt die op een goede dag aan het stuur van zijn Saab door de Kerkstraat snorde en halt hield voor de bouwwerf. In zijn koffer lagen als cadeau: twee zakken cement. Bovendien had de pastoor het idee om te starten met een steen- en cementactie. Dat viel blijkbaar in goede aarde. Er werden steunkaarten gemaakt: 60 fr voor een zak cement, 20 fr voor twintig stenen en op die manier - zonder korting - tot bv. 500 fr voor 500 stenen.

Deze realisatie is dus duidelijk een onderneming geweest waarin de ganse dorpsgemeenschap en het voltallige gemeentebestuur betrokken werd.
Het resultaat is een unieke bouw realisatie .We kunnen dit ook staven met een citaat uit de mededelingen van de Limburgse muziekfederatie in februari 1997.
"Ook voor deze editie van het muziekkamp werd door het jeugd¬orkest niet alleen in de schouwburg van het Casino gerepe¬teerd. Op donderdag en zaterdag werd gebruik gemaakt van de unieke zaal van de Koninklijke fanfare Onder Ons te Koersel, waar het orkest zeer gastvrij werd ontvangen." - einde citaat

Namen noemen is haast een onmogelijke zaak maar aan alle medewerkers van toen en aan al diegenen die het tot op heden onderhielden: dank u en proficiat!
Misschien heeft u de indruk dat we enkel bouwers en feestvierders zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn slechts randactiviteiten om de hoofddoelstelling mogelijk te maken, nl. het creëren van een cultureel kader om daarin te musiceren .

onderons koersel  club9  2009
onderons koersel  club9  2009
onderons koersel  club9  2009
Onderonskoersel lenteconcert 2010
Onderonskoersel lenteconcert 2010
Onderonskoersel lenteconcert 2010